Denna webbplats www.skolbarnen.se är ett komplement till Vklass och vår facebookgrupp som informationskälla för föräldraföreningen Hagaskolans skolbarnsföräldrar i Dals-Ed.


Vi uppmuntrar naturligtvis alla att följa oss på facebook, men det är ju tyvärr så att inte alla använder sig av facebookgrupp och vi vill ge dessa skolbarnföräldrar möjlighet att följa händelseutvecklingen i våra frågeställningar och resultat, via föräldraföreningens webbplats www.skolbarnen.se


Att Föräldraföreningen Hagaskolans skolbarnsföräldrar i Dals-Ed kommunicerar med representantgruppen på ett enkelt sätt, är en förutsättning för att vi i representantgruppen ska ha möjlighet att fånga upp synpunkter och idéer som kan förbättra skolan.


Under menyn ”Dina synpunkter” kan du enkelt förmedla dina åsikter till oss i representantgruppen.


Känner du att ditt barn är orättvist behandlat eller känner sig otrygg i skolmiljön kan du besöka länkarna till Skolinspektionen, Skolverket och Attention för att få inblick i vilka rättigheter du har och var du kan söka hjälp. Dessa länkar finner du nedan.

SENASTE INFORMATIONEN

Hittar du på vår facebooksida eller under menyn Nyheter

Vi sponsrar föräldraföreningen